Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2019

2:43 chiều | 12/03/2019

 

CLBPNro: “Đêm hội Hóa Trang” – 29/12/2019.

Video – “Đêm hội Hóa Trang” – phần 1
Video – “Đêm hội Hóa Trang” – phần 2 

 

CLBPNro: Kỷ niệm ngày QTPN 8/3 với chủ đề “Duyên Dáng Áo Dài” – 09/03/2019.

Video – “Duyên Dáng Áo Dài” – phần 1
Video – “Duyên Dáng Áo Dài” – phần 2

 

Bucharest, 2019.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website