Nữ công – Gia chánh

NCGC – 15 món ngon Việt được đề cử kỷ lục châu Á 28/08/2012
Tổ chức kỷ lục Việt Nam chính thức đề cử đợt 1 gồm 15 món ăn nổi tiếng đầu tiên – với tiêu chí những món ăn duy nhất chỉ ở Việt Nam mới có và so sánh với món ăn của các nước trong toàn khu vực châu Á – đến Tổ chức Kỷ lục châu Á trong đợt xét duyệt vào tháng 9/2012....

Liên kết website