Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2017

11:12 chiều | 05/01/2017

 

CLBPNro: Kỷ niệm ngày 20/10 với chủ đề “Phụ nữ & Ẩm thực Việt”
Video – “Phụ nữ & Ẩm thực Việt” (8/10/2017) – phần 1
Video – “Phụ nữ & Ẩm thực Việt” (8/10/2017) – phần 2

 

Bucharest, 2017.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

Liên kết website