Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2013

9:45 chiều | 05/01/2013

 

CLBPNro: Liên hoan chào mừng năm mới 2014 – 31.12.2013
Video – Liên hoan chào mừng năm mới 2014 (phần 1)
Video – Liên hoan chào mừng năm mới 2014 (phần 2)

 

CLBPNro: Đại hội CLBPNro lần thứ 2 – 21.4.2013
Video – Đại hội CLBPNro lần thứ 2 (phần 1)
Video – Đại hội CLBPNro lần thứ 2 (phần 2)
Video – Đại hội CLBPNro lần thứ 2 (phần 3)

 

Bucharest, 2013.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

Liên kết website