Video CLB

Video – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2016

9:54 chiều | 05/01/2016

 

CLBPNro: Liên hoan đón mừng Giáng sinh & Năm mới 2017
Video – Mừng Giáng sinh & Năm mới (17.12.2016)

 

CLBPNro: Hoạt động của CLB trong năm 2016
Slideshow (ảnh) – Hoạt động của CLB trong năm 2016

 

CLBPNro: Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập – 2.1.2016
Video – Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập – phần 1
Video – Kỷ niệm 5 năm ngày thành lập – phần 2

 

Bucharest, 2016.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

Liên kết website