Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2019

1:11 sáng | 29/12/2019

 

 

CLBPNro: “Đêm hội Hóa trang” chào mừng Năm mới 2020 (29/12/2019)

Ảnh – “Đêm hội Hóa trang” chào mừng năm mới 2020

 

Bucharest 2019.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website