Hình ảnh CLB

Ảnh – Sinh hoạt của CLBPNro năm 2018

2:49 chiều | 08/04/2018

 

 

CLBPNro: Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10 và liên hoan chia tay Đại sứ Trần Thành Công & Phu nhân (11/10/2018)

Ảnh – Chào mừng ngày Phụ Nữ Việt Nam 20/10

 

CLBPNro: Tham quan thành phố Ruse, Bulgaria (29/07/2018)

Ảnh – Tham quan thành phố Ruse, Bulgaria

 

CLBPNro: CLBPNro Đại hội lần thứ 4 (16/6/2018)

Ảnh – CLBPNro Đại hội lần thứ 4 

 

CLBPNro: Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân trở lại thăm Romania (14/6/2018)

Ảnh – Cựu Đại sứ Nguyễn Quang Chiến và phu nhân trở lại thăm Romania

 

CLBPNro: Paste tại công viên Herastrau (8/4/2018)

Ảnh – Paste tại công viên Herastrau

 

 

CLBPNro: Kỷ niệm ngày 8/3 với chủ đề “Dạ hội Mùa Xuân” (11.03.2018).

Ảnh – Kỷ niệm ngày 8/3 với chủ đề “Dạ hội Mùa Xuân”

 

Bucharest 2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website