Hình ảnh Cộng đồng

Ảnh – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2019

11:11 chiều | 27/01/2019

 

 

CĐNVro: Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 (09.03.2019)

Ảnh – Kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 

 

CĐNVro: Cộng đồng đón Xuân Kỷ Hợi (27.01.2019)

Ảnh – Cộng đồng đón Xuân Kỷ Hợi

 

 

 

Bucharest 2019.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

 

Liên kết website