Video Cộng đồng

Video – Sinh hoạt của CĐNVro năm 2018

7:58 chiều | 20/03/2018

 

CĐNVro: Slideshow về hoạt động của HNV trong 25 năm (1993-2018)

Slideshow: Hoạt động của HNV trong 25 năm 

 

CĐNVro: Ngày 8 tháng 3 với chủ đề “Dạ hội Mùa Xuân”

Video – Dạ hội Mùa Xuân – phần 1
Video – Dạ hội Mùa Xuân – phần 2

 

Bucharest, 2018.

Dương Quỳnh Chi

 

 

 

 

Liên kết website